top of page
KRIZOVÁ KOMUNIKACE - DISTANČNÍ STUDIUM

KRIZOVÁ KOMUNIKACE

NOVÝ ... NAVAZUJÍCÍ ... MAGISTERSKÝ ... DISTANČNÍ ... PROGRAM

​1. Proč studovat program Etika a kultura krizové komunikace?

je dobré umět:

... v co nejkratším čase pochopit, co se děje
... volit dobrou komunikační strategii
... snížit negativní dopad krize na společnost

Krize přijde, je jen otázka kdy ...

​1.Proč studovat program Etika a kultura krizové komunikace?

Krize přijde, je jen otázka kdy ...

je dobré umět:

... v co nejkratším čase pochopit, co se děje
... volit dobrou komunikační strategii
... snížit negativní dopad krize na společnost

 

ZAPRVÉ

online i osobní setkání:

... profesionálové krizové komunikace (Jan Kučmáš, Štěpán Vymětal, Jan Tomandl)
... filosofický a etický základ studia (Jaroslav Franc – garant programu, Břetislav Tureček, Adrian Slavkovský)
... studijní praxe v organizacích se zaměřením na přípravu strategií krizových řešení

Profesně zaměřené studium ...

3. S kým se během studia setkáte?

ZATŘETÍ

Než napíšete dotaz, podívejte se na informace výše.

PODROBNÉ INFORMACE

Název studijního programu:
Etika a kultura krizové komunikace

Délka studia: 2 roky

Forma studia:
Distanční – většina přednášek a seminářů bude synchronně či asynchronně online, jednou za semestr se bude konat výuka s osobní účastí pedagogů i studentů na Univerzitě Palackého v Olomouci. (Pátek odpoledne a sobota. První semestr to bude 22. a 23. listopad.) Interaktivní synchronní webináře budou
1 x týdně v podvečer – předpokládaný den výuky: středa)

Kde budete studovat?
Program je realizován na Cyrilometodějské teologické fakultě. Studovat budete v online prostředí speciálně upraveném pro dané studium. Osobní účast na fakultě jednou za semestr je povinná. Každý semestr bude intenzivní výuka několika předmětů během jednoho pátku a soboty. 

Jaké se vyžaduje vzdělání?
Nejméně bakalářský titul.

Jaký titul budete mít po zdárném dokončení studia?
Mgr.

Jak bude probíhat přijímací řízení?
Pokud vyplníte a zaplatíte přihlášku ke studiu programu, přijdou vám instrukce k přijímacímu řízení. Podle nich napíšete a pošlete motivační dopis, po té budete pozváni k online pohovoru. V motivačním dopise popíšete své dosavadní zkušenosti s danou problematikou a motivaci ke studiu. U online pohovoru se prověří znalosti z oblasti etiky, schopnost komunikace a obecné společenskovědní znalosti.

Co je cílem programu?
Cílem programu je připravit absolventa, který bude schopen analyzovat, navrhnout a použít krizovou komunikaci pro závažná společenská témata, kulturní i kulturně náboženská témata, a to v oblasti neziskových organizací, náboženských a církevních institucí, státní správě a samosprávě, zařízeních zdravotních a sociálních služeb, vzdělávacích zařízeních i v komerční sféře. Bude umět analyzovat, připravit a realizovat krizovou informační strategii s důrazem na konflikty spojené s kulturním či náboženským pozadím v evropské kulturně pluralitní společnosti, a to ve veřejném i soukromém sektoru. Naučí se uplatňovat v praxi informační strategie a definovat etické aspekty sdílení informací v krizi. Bude schopen analyzovat krizové postupy a eticky problematické momenty a dokáže sám krizovou strategii navrhnout a realizovat.

Distanční studium, stejně jako studium kombinované či prezenční, je zdarma!
Pokud jste ale v předchozích letech nějaké studium zahájili a neukončili, počítají se vámi vyčerpané studijní roky. Nad ty se potom studium platí. 

Jaké předměty studium obsahuje?
Ve dvou letech studia se setkáte například s těmito kurzy:

Krizové informační strategie
Aplikace krizových informačních strategií do praxe
Informace z pohledu filosofie a kognitivních věd
Analýza recepce krizových událostí
Analýza náboženských a kulturních konfliktů
Vybrané kapitoly z dějin krizí
Paradoxy dialogu

Program Etika a kultura krizové komunikace představuje garant programu doc. Jaroslav Franc

je dobré vědět:

... jednou za semestr bude intenzivní výukový blok fyzicky na fakultě (pátek, sobota)
... přednášky si student prochází samostatně v online prostředí
... webináře jsou online, ale v synchronním čase daném předem v rozvrhu
... student průběžně plní úkoly a testy, aby byl připraven na interaktivní výuku

Přednášky a webináře online ...

2. Jak se bude studovat distančně?

ZADRUHÉ

Než napíšete dotaz, podívejte se na informace výše.

Univerzita Palackého

Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzitní 22

Olomouc 779 00

bottom of page